Závěrečný účet obce

14.04.2016 20:38
Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis. Kč   Schvále-ný...
14.04.2016 13:50
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška se sídlem Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška, IČO: 00249289 za rok 2015 Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14. 10. 2015 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o...
27.03.2015 09:51
 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška 2014
27.03.2015 08:47
Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2014  (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014  v tis. Kč   Schvále-ný...
06.03.2014 15:00
Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2013   (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013  v tis. Kč     Schválený...
06.03.2014 09:20
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.pdf
28.03.2013 00:01
Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2012 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012  v tis. Kč   Schválený...
28.03.2013 00:00
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2012  
21.03.2012 19:54
Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2011 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011  v tis. Kč     Schválený...
21.03.2012 00:00
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2011
<< 1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Obec Velká Chyška Velká Chyška č. 69
394 28 Velká Chyška
+420 565 442 825

Úřední hodiny:
út a čt 19 - 21 hodin
info@velkachyska.cz