Závěrečný účet obce

05.04.2011 13:28
Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2010 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010  v tis. Kč     Schválený...
13.05.2010 13:24
Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2009 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009  v tis. Kč     Schválený...
<< 1 | 2 | 3

Kontakt

Obec Velká Chyška Velká Chyška č. 69
394 28 Velká Chyška
+420 565 442 825

Úřední hodiny:
út a čt 19 - 21 hodin
info@velkachyska.cz