Závěrečný účet obce

06.03.2014 09:20
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.pdf
28.03.2013 00:01
Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2012 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012  v tis. Kč   Schválený...
28.03.2013 00:00
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2012  
21.03.2012 19:54
Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2011 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011  v tis. Kč     Schválený...
21.03.2012 00:00
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2011
05.04.2011 13:28
Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2010 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010  v tis. Kč     Schválený...
13.05.2010 13:24
Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2009 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009  v tis. Kč     Schválený...
<< 1 | 2 | 3

Kontakt

Obec Velká Chyška Velká Chyška č. 69
394 28 Velká Chyška
+420 565 442 825

Úřední hodiny:
út a čt 19 - 21 hodin
info@velkachyska.cz