Zastupitelstvo

   
Starosta: Ing. Martin Drs
Místostarosta: Josef Mička
Členové obecního zastupitelstva: Marta Kosová
Bc. Monika Kratochvílová
Stanislav Princ
Tomáš Korba
Zdeněk Štěpánek
Josef Zeman
Roman Bártů
Kontrolní výbor: Marta Kosová - předseda
Zdeněk Štěpánek - člen
Roman Bártů - člen
Finanční výbor: Bc. Monika Kratochvílová - předseda
Stanislav Princ - člen
Tomáš Korba - člen

 

 

 

 

 

Kontakt

Obec Velká Chyška Velká Chyška č. 69
394 28 Velká Chyška
+420 565 442 825

Úřední hodiny:
út a čt 19 - 21 hodin
info@velkachyska.cz