Nabídky

03.06.2016 08:09
Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. PZE-PK 1663 o výměře 1816 m2 nacházející se v katastrálním území Velká Chyška, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001...
05.05.2016 11:40
Pověření ke vstupu na pozemky Více zde: Povereni_ke_vstupu_na_pozemky   Pověření ke vstupu na pozemky ( obec)    
24.03.2016 16:00
Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. 598/18 o výměře 919 m2, orná půda a parc. č. 598/19 o výměře 966 m2, orná půda, nacházející se v katastrálním území Velká Chyška. Více...
29.07.2015 09:15
Rozhodnutí Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úřad Velká Chyška, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě...
06.04.2015 12:00
Obec Velká Chyška uveřejňuje tímto  podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění nabídku na pronájem nebytových prostor v č.p. 94.   Případní zájemci se mohou písemně hlásit na Obecním úřadě ve Velké Chyšce do 22. dubna...
20.03.2015 00:01
Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. st. 5/1 o výměře 381 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům čp. 2, objekt k bydlení,  vše v katastrálním území a...
20.02.2015 21:00
UVEŘEJNĚNÍ   NABÍDKY Obec Velká Chyška uveřejňuje tímto  podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění nabídku na pronájem budovy bývalé Jednoty – pohostinství   ve Velké Chyšce. Případní zájemci se mohou písemně hlásit na Obecním úřadě ve...
16.01.2015 08:35
Uveřejnění nabídky Obec Velká Chyška uveřejňuje tímto  podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění nabídku na podnájem parcely p. č. 861  ve Velké Chyšce. Případní zájemci se mohou písemně hlásit na Obecním úřadě ve Velké Chyšce do 2. února...
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Kontakt

Obec Velká Chyška Velká Chyška č. 69
394 28 Velká Chyška
+420 565 442 825

Úřední hodiny:
út a čt 19 - 21 hodin
info@velkachyska.cz