Záměr - prodej nemovitostí obce Velká Chyška

24.03.2016 16:00

Obec Velká Chyška zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. 598/18 o výměře 919 m2, orná půda parc. č. 598/19 o výměře 966 m2, orná půda, nacházející se v katastrálním území Velká Chyška.

Více zde:

Záměr prodat nemovitost 598-18
Záměr prodat nemovitost 598-19

 

Kontakt

Obec Velká Chyška Velká Chyška č. 69
394 28 Velká Chyška
+420 565 442 825

Úřední hodiny:
út a čt 19 - 21 hodin
info@velkachyska.cz