Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a točné za rok 2018

12.04.2019 15:14

Kontakt

Obec Velká Chyška Velká Chyška č. 69
394 28 Velká Chyška
+420 565 442 825

Úřední hodiny:
út a čt 19 - 21 hodin
info@velkachyska.cz